Zetsuai


Home
Minami Ozaki
Zetsuai
Bronze
Charas
Artbook
Novel
Doujinshi
Video
Audio
Seiyuu
Devil Children
Genji
Merchandise
Magazines

 
 

Yûwaku ni Maketai
ゆうわくにまけたい


Vorderseite
Erscheinungsdatum:
Format:
Seitenanzahl:
Zirkel:
Autor:
Paarung:

Inhalt:
1986-03
A5
114
NTT
Ryo Minami
Captain Tsubasa

Sorimachi ... (11-16)
Itazura shi tai ... (19-26)
Saharu Story (28-33)
Môko Futatabi (37-50)
Zenrya ku ... (53-73)
Zenya...!? (74-79)
Jigô Yokoku (81-96)
Sorimachi ... (101-104)
Furano Story (105-110)
Rückseite

Yûwaku ni Maketai

Yûwaku ni Maketai 2